Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

Adresa

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

Adresa pre každý poštový styk:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava

E-mail: info@cdcp.sk

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zriadil v súvislosti s fakturáciou aj špeciálnu telefónnu linku +421/ 2 5939 5939, na ktorej môžete získať potrebné informácie. Volať môžete v pracovných dňoch v čase 8:00 – 17:00 hod.