Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

Dokumenty k evidencii zoznamov akcionárov listinných akcií na meno

 • Zápis o zmene majiteľa listinnej akcie na meno - zmena akcionára
  DOC Príloha č. 2
 • V prípade, že sú v zozname akcionárov listinných akcií na meno registrované číselné označenia jednotlivých akcií, je potrebné pred zápisom o zmene majiteľa listinnej akcie na meno uzatvoriť dodatok k pôvodnej zmluve, ktorým sa zruší číselné označenie akcií v zozname akcionárov.
  Kontakt: Oddelenie styku s emitentami, tel. č.: +421(2) 593 95 130, 147, 148, 126.
 • Zmena týkajúca sa akcionára - zmena údajov v identifikácii akcionára
  DOC Príloha č. 3
 • Zmena týkajúca sa emitenta - zmena údajov v identifikácii emitenta
  PDF Príloha č. 4