Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Zoznam emitentov a emisií po vykonaní zmeny identifikačného čísla emisie na identifikačný kód emisie (zmena IČE – ISIN)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE – ISIN dňa 20.10.2016.


CDCP inovuje informačný systém na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP"), pristúpil k modernizácii svojho informačného systému, ktorý je určený na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri list
viac ...


Oznam o zmene informačného systému na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) oznamuje svojim klientom, že od 31.10.2016 mení informačný systém slúžiaci na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov
viac ...


Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 6.9.2016

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT- 10911/2016-1 zo dňa 28.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05.10.2016, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 06.09.
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2016.

Cenník