Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2014.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2014.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 25.06.2014 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. N
viac ...


Ročná štatistika – rok 2013

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2013 s komentárom.


Posledná príležitosť na vrátenie poplatkov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k blížiacemu sa termínu ukončenia možnosti bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR.

Prevádzkový poriadok