Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Prevádzkový poriadok - pracovná verzia

účinný od 4.7.2015


Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-7311/2015-1 zo dňa 1.7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 3.7.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015,
viac ...


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 1.7.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následk
viac ...


Opätovná možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že zákon č. 117/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991
viac ...


Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.2015

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-6196/2015 zo dňa 11.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 19.6.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.20
viac ...

Prevádzkový poriadok