Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9427/2014 zo dňa 23.9.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 8.10.2014, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014,
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2014.


Prechod na cyklus vyrovnania T+2

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. informuje svojich klientov, že s účinnosťou od 6. októbra 2014 (vrátane) bola skrátená lehota na vyrovnanie z tretieho dňa po uzatvorení obchodu na obchod
viac ...


Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., účinný od 1.10.2014.


Na bezodplatný prevod cenných papierov zostávajú už iba tri mesiace!

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k ukončeniu možnosti bezodplatných prevodov cenných papierov na FNM SR ku koncu roka 2014.

Prevádzkový poriadok