Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Oznam pre majiteľov účtov - Prevod CP neuvedených v rozhodnutí o dedičstve

Dovoľujeme si informovať klientov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ("CDCP"), že od 6. septembra 2014 je možné vykonať bezodplatný prevod cenných papierov na Fond národného majetku SR,
viac ...


Výročná správa 2013

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejnil Výročnú správu za rok 2013.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2014.


Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.7.2014

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-8142/2014 zo dňa 20.8.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 5.9.2014, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.7.2014, k
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2014.

Prevádzkový poriadok