Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2017


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2016 s komentárom.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.04.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.

FAQ Časté otázky

  Ostatné

 1. Ak majiteľ prevedie všetky cenné papiere na MH manažment, a.s. musí zrušiť prázdny účet v CDCP SR, a.s.? Ak by majiteľ v budúcnosti chcel opätovne nakúpiť CP na účet vedený v CDCP SR, a.s., bude jeho zriadenie spoplatnené?

  Prázdny účet majiteľa nemusí klient zrušiť, ale môže si ho ponechať v prípade, že má úmysel si neskôr cenné papiere nakúpiť.

  Ak na účte majiteľa nebude evidovaný žiadny cenný papier po dobu jedného roka, taký účet majiteľa môže CDCP SR, a.s. zrušiť v zmysle prevádzkového poriadku CDCP SR, a.s.

  Od 1.1.2016 CDCP SR, a.s. nezriaďuje účty majiteľa pre fyzické osoby. Fyzická osoba môže o zriadenie účtu majiteľa požiadať člena CDCP SR, a.s.

 2. V prípade, že cenné papiere neboli predmetom dedičského konania, kto a kedy má uhradiť poplatok za vedenie účtu majiteľa-poručiteľa ?

  Od 1.1.2012 je vedenie účtu majiteľa cenných papierov pre zosnulého bezodplatné, preto CDCP SR, a.s. za rok 2016 nevystaví a nezašle výpis z účtu, ktorého prílohou je aj faktúra za vedenie účtu majiteľa za rok 2016.