Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

FAQ Časté otázky

  Ostatné

 1. Ak majiteľ prevedie všetky cenné papiere na MH manažment, a.s. musí zrušiť prázdny účet v CDCP SR, a.s.? Ak by majiteľ v budúcnosti chcel opätovne nakúpiť CP na účet vedený v CDCP SR, a.s., bude jeho zriadenie spoplatnené?

  Prázdny účet majiteľa nemusí klient zrušiť, ale môže si ho ponechať v prípade, že má úmysel si neskôr cenné papiere nakúpiť.

  Ak na účte majiteľa nebude evidovaný žiadny cenný papier po dobu jedného roka, taký účet majiteľa môže CDCP SR, a.s. zrušiť v zmysle prevádzkového poriadku CDCP SR, a.s.

  Od 1.1.2016 CDCP SR, a.s. nezriaďuje účty majiteľa pre fyzické osoby. Fyzická osoba môže o zriadenie účtu majiteľa požiadať člena CDCP SR, a.s.

 2. V prípade, že cenné papiere neboli predmetom dedičského konania, kto a kedy má uhradiť poplatok za vedenie účtu majiteľa-poručiteľa ?

  Od 1.1.2012 je vedenie účtu majiteľa cenných papierov pre zosnulého bezodplatné, preto CDCP SR, a.s. za rok 2016 nevystaví a nezašle výpis z účtu, ktorého prílohou je aj faktúra za vedenie účtu majiteľa za rok 2016.