Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nad
viac ...


Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to ned
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...

FAQ Časté otázky

    Bezodplatný prevod

  1. Dokedy sa môžem rozhodnúť využiť možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov?

    Možnosť bezodplatného prevodu bola časovo obmedzená a trvala do 30. júna 2016.

    Pokiaľ máte otázky týkajúce sa počtu cenných papierov prevedených na štát, obráťte sa prosím na spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. ktorá bezodplatné prevody cenných papierov na štát zabezpečovala. Informácie o prevodoch, ktoré sa týkajú konkrétneho účtu majiteľa sú v zmysle zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách chránenými údajmi, ktoré CDCP nemôže zverejňovať. Ďalšie informácie týkajúce sa bezodplatných prevodov je možné nájsť na webstránke www.dlhopisocp.sk .