Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2017


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2016 s komentárom.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.04.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.

FAQ Časté otázky

    Bezodplatný prevod

  1. Dokedy sa môžem rozhodnúť využiť možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov?

    Možnosť bezodplatného prevodu bola časovo obmedzená a trvala do 30. júna 2016.

    Pokiaľ máte otázky týkajúce sa počtu cenných papierov prevedených na štát, obráťte sa prosím na spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. ktorá bezodplatné prevody cenných papierov na štát zabezpečovala. Informácie o prevodoch, ktoré sa týkajú konkrétneho účtu majiteľa sú v zmysle zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách chránenými údajmi, ktoré CDCP nemôže zverejňovať. Ďalšie informácie týkajúce sa bezodplatných prevodov je možné nájsť na webstránke www.dlhopisocp.sk .