Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

FAQ Časté otázky

    Bezodplatný prevod

  1. Dokedy sa môžem rozhodnúť využiť možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov?

    Možnosť bezodplatného prevodu bola časovo obmedzená a trvala do 30. júna 2016.

    Pokiaľ máte otázky týkajúce sa počtu cenných papierov prevedených na štát, obráťte sa prosím na spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. ktorá bezodplatné prevody cenných papierov na štát zabezpečovala. Informácie o prevodoch, ktoré sa týkajú konkrétneho účtu majiteľa sú v zmysle zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách chránenými údajmi, ktoré CDCP nemôže zverejňovať. Ďalšie informácie týkajúce sa bezodplatných prevodov je možné nájsť na webstránke www.dlhopisocp.sk .