Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

Odborné útvary

Informácie
Poskytovanie rámcových informácií a presmerovanie hovorov na odborných pracovníkov.
Kontakty:Tel. 02/59395 -110, -111
Odbor obchodných služieb
Informácie ohľadom fakturácie
Kontakty:Tel. 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 17:00 hod.)
Poskytovanie služieb právnickým osobám.
Kontakty: Tel. 02/59395 –101,-117,-123,-157
Faxlink: 02/59395172
e-mail: OdOS@cdcp.sk
Poskytovanie služieb fyzickým a právnickým osobám na základe písomnej žiadosti.
Kontakty: Tel. 02/59395-120,-221,-223,-225
e-mail: info@cdcp.sk
Odbor Emisií
Prideľovanie/zmena/zrušenie označenia cenných papierov – ISIN, príprava zmlúv s emitentami cenných papierov, výkon služieb vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv s emitentami.
Kontakty: Tel. 02/59395 –119,-126,-130,-147,-148,-160
e-mail: registracia@cdcp.sk
Žiadosť / pridelenie / obnova / správa LEI
Kontakty: Tel. 02/59395 –119,-147
e-mail: lei@cdcp.sk
Odbor Informačných povinností
Poskytovanie služieb pri plnení informačnej povinnosti pre oprávnené osoby.
Kontakty: Tel. 02/59395 –136,-156,-197,-205
e-mail: oip@cdcp.sk
Sťažnosti
Kontakty: e-mail: : podanie@cdcp.sk
Sekretariát GR
Kontakty: Tel. 02/52965555,59395104
fax. 02/52968755
Kontakt pre média
Kontakty: Tel. 02/59395 -125, -202
e-mail: pr@cdcp.sk
Služby pre členov CDCP
Nahlasovanie operatívnych problémov – len pre členov CDCP.
Certifikáty - Komunikácia vo veci certifikátov. Do tejto skupiny je zaradený gestor k DTCA, jeho zástupca a správca bázy dát ECP.
Kontakty: Tel. 02/59395 -203
e-mail: hotline@cdcp.sk
cert@cdcp.sk (len certifikáty)