Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nad
viac ...


Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to ned
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...

Odborné útvary

Informácie
Poskytovanie rámcových informácií a presmerovanie hovorov na odborných pracovníkov.
Kontakty:Tel. 02/59395 -110, -111
Odbor obchodných služieb
Informácie ohľadom fakturácie
Kontakty:Tel. 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)
Poskytovanie služieb právnickým osobám.
Kontakty: Tel. 02/59395 –101,-117,-123,-157
Faxlink: 02/59395172
e-mail: OdOS@cdcp.sk
Poskytovanie služieb fyzickým a právnickým osobám na základe písomnej žiadosti.
Kontakty: Tel. 02/59395-120,-221,-223,-225
e-mail: info@cdcp.sk
Odbor Emisií
Prideľovanie/zmena/zrušenie označenia cenných papierov – ISIN, príprava zmlúv s emitentami cenných papierov, výkon služieb vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv s emitentami.
Kontakty: Tel. 02/59395 –119,-126,-130,-147,-148,-160
e-mail: registracia@cdcp.sk
Žiadosť / pridelenie / obnova / správa LEI
Kontakty: Tel. 02/59395 –119,-126,-147
e-mail: lei@cdcp.sk
Odbor Informačných povinností
Poskytovanie služieb pri plnení informačnej povinnosti pre oprávnené osoby.
Kontakty: Tel. 02/59395 –136,-156,-197,-205
e-mail: oip@cdcp.sk
Sťažnosti
Kontakty: e-mail: : podanie@cdcp.sk
Sekretariát GR
Kontakty: Tel. 02/52965555,59395104
fax. 02/52968755
Kontakt pre média
Kontakty: Tel. 02/59395 -125, -202
e-mail: pr@cdcp.sk
Služby pre členov CDCP
Nahlasovanie operatívnych problémov – len pre členov CDCP.
Certifikáty - Komunikácia vo veci certifikátov. Do tejto skupiny je zaradený gestor k DTCA, jeho zástupca a správca bázy dát ECP.
Kontakty: Tel. 02/59395 -203
e-mail: hotline@cdcp.sk
cert@cdcp.sk (len certifikáty)