Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskyto
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.

Odborné útvary

Informácie
Poskytovanie rámcových informácií a presmerovanie hovorov na odborných pracovníkov.
Kontakty:Tel. 02/59395 -110, -111
Odbor obchodných služieb
Informácie ohľadom fakturácie
Kontakty:Tel. 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)
Poskytovanie služieb právnickým osobám.
Kontakty: Tel. 02/59395 –101,-117,-123,-157
Faxlink: 02/59395172
e-mail: OdOS@cdcp.sk
Poskytovanie služieb fyzickým a právnickým osobám na základe písomnej žiadosti.
Kontakty: Tel. 02/59395-120,-221,-223,-225
e-mail: info@cdcp.sk
Odbor Emisií
Prideľovanie/zmena/zrušenie označenia cenných papierov – ISIN, príprava zmlúv s emitentami cenných papierov, výkon služieb vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv s emitentami.
Kontakty: Tel. 02/59395 –119,-126,-130,-147,-148,-160
e-mail: registracia@cdcp.sk
Žiadosť / pridelenie / obnova / správa LEI
Kontakty: Tel. 02/59395 –119,-126,-147
e-mail: lei@cdcp.sk
Odbor Informačných povinností
Poskytovanie služieb pri plnení informačnej povinnosti pre oprávnené osoby.
Kontakty: Tel. 02/59395 –136,-156,-197,-205
e-mail: oip@cdcp.sk
Sťažnosti
Kontakty: e-mail: : podanie@cdcp.sk
Sekretariát GR
Kontakty: Tel. 02/52965555,59395104
fax. 02/52968755
Kontakt pre média
Kontakty: Tel. 02/59395 -125, -202
e-mail: pr@cdcp.sk
Služby pre členov CDCP
Nahlasovanie operatívnych problémov – len pre členov CDCP.
Certifikáty - Komunikácia vo veci certifikátov. Do tejto skupiny je zaradený gestor k DTCA, jeho zástupca a správca bázy dát ECP.
Kontakty: Tel. 02/59395 -203
e-mail: hotline@cdcp.sk
cert@cdcp.sk (len certifikáty)