Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Výročná správa 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov o zverejnení Výročnej správy za rok 2016. Výročnú správu za rok 2016 je možné si stiahnuť tu.
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2017.


Pozitívny trend v hospodárení si CDCP udržalo aj v roku 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej CDCP) pokračuje v upevňovaní svojho postavenia na trhu a v pozitívnom trende hospodárenia z posledných rokov. Hospodársky rok 2016 ukončil so zisk
viac ...


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.06.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...

RSS

Centrálny depozitár cenných papierov ponúka prehľad noviniek aj cez RSS. Táto skratka sa vysvetľuje ako Rich Site Summary, alebo ako Really Simple Syndication.

Ak si nainštalujete tzv. RSS agregátor a naladíte si niektorý z našich RSS kanálov, získate permanentný online prehľad o novinkách bez toho, aby ste museli pravidelne navštevovať náš web site www.cdcp.sk a hľadať, či nepribudlo niečo nové.

RSS agregátor pravidelne (vo Vami zadaných intervaloch) kontroluje obsah RSS stránky. Ak pribudlo niečo nové, zobrazí nadpis a krátky popis novinky s odkazom na úplný text.

Adresy našich RSS kanálov sú: