Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskyto
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.

RSS

Centrálny depozitár cenných papierov ponúka prehľad noviniek aj cez RSS. Táto skratka sa vysvetľuje ako Rich Site Summary, alebo ako Really Simple Syndication.

Ak si nainštalujete tzv. RSS agregátor a naladíte si niektorý z našich RSS kanálov, získate permanentný online prehľad o novinkách bez toho, aby ste museli pravidelne navštevovať náš web site www.cdcp.sk a hľadať, či nepribudlo niečo nové.

RSS agregátor pravidelne (vo Vami zadaných intervaloch) kontroluje obsah RSS stránky. Ak pribudlo niečo nové, zobrazí nadpis a krátky popis novinky s odkazom na úplný text.

Adresy našich RSS kanálov sú: