Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

RSS

Centrálny depozitár cenných papierov ponúka prehľad noviniek aj cez RSS. Táto skratka sa vysvetľuje ako Rich Site Summary, alebo ako Really Simple Syndication.

Ak si nainštalujete tzv. RSS agregátor a naladíte si niektorý z našich RSS kanálov, získate permanentný online prehľad o novinkách bez toho, aby ste museli pravidelne navštevovať náš web site www.cdcp.sk a hľadať, či nepribudlo niečo nové.

RSS agregátor pravidelne (vo Vami zadaných intervaloch) kontroluje obsah RSS stránky. Ak pribudlo niečo nové, zobrazí nadpis a krátky popis novinky s odkazom na úplný text.

Adresy našich RSS kanálov sú: