Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2017


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2016 s komentárom.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.04.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.

Softvér a dokumentácia

Rozšírená konverzia zoznamu akcionárov

Umožňuje konverziu zoznamov akcionárov zo starej aj novej evidencie CP pre všetky služby tohto typu
aktualizované v marci 2015 - doplnená služba D039E o výpis k spätnému dátumu

Konverzia výstupov z evidencie CDCP

Umožňuje konverziu výstupov do textového formátu alebo formátu MS Excel.
verzia 1.5.0, aktualizované v apríli 2006

Konverzia výstupu reklamačnej služby D134

do textového formátu
aktualizované v auguste 2008