Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Výročná správa 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov o zverejnení Výročnej správy za rok 2016. Výročnú správu za rok 2016 je možné si stiahnuť tu.
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2017.


Pozitívny trend v hospodárení si CDCP udržalo aj v roku 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej CDCP) pokračuje v upevňovaní svojho postavenia na trhu a v pozitívnom trende hospodárenia z posledných rokov. Hospodársky rok 2016 ukončil so zisk
viac ...


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.06.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...

Informácia o certifikáte pre www.cdcp.sk

Pre web sídlo Centrálneho depozitára cenných papierov SR (www.cdcp.sk) vydala certifikačná autorita Disig certifikát, ktorý sa používa na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom protokolu SSL.

V prípade, že používate iný prehliadač ako MS Internet Explorer, môže sa stať, že váš prehliadač "nepozná" certifikačnú autoritu Disig. Prehliadač vás preto môže upozorniť, že ceritifikát www.cdcp.sk nevie overiť a považuje ho za nedôveryhodný. Vy však môžete certifikát akceptovať a zaradiť ho tak medzi dôveryhodné.

Prejsť na Informáciu pre fyzické osoby o vedení účtu majiteľa v evidencii CDCP.

Príklad akceptácie certifikátu www.cdcp.sk

v prehliadači Mozilla Firefox:

v prehliadači Opera:

Prejsť na Informáciu pre fyzické osoby o vedení účtu majiteľa v evidencii CDCP.