Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskyto
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.

Informácia o certifikáte pre www.cdcp.sk

Pre web sídlo Centrálneho depozitára cenných papierov SR (www.cdcp.sk) vydala certifikačná autorita Disig certifikát, ktorý sa používa na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom protokolu SSL.

V prípade, že používate iný prehliadač ako MS Internet Explorer, môže sa stať, že váš prehliadač "nepozná" certifikačnú autoritu Disig. Prehliadač vás preto môže upozorniť, že ceritifikát www.cdcp.sk nevie overiť a považuje ho za nedôveryhodný. Vy však môžete certifikát akceptovať a zaradiť ho tak medzi dôveryhodné.

Prejsť na Informáciu pre fyzické osoby o vedení účtu majiteľa v evidencii CDCP.

Príklad akceptácie certifikátu www.cdcp.sk

v prehliadači Mozilla Firefox:

v prehliadači Opera:

Prejsť na Informáciu pre fyzické osoby o vedení účtu majiteľa v evidencii CDCP.