Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 1.7.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následk
viac ...


Opätovná možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že zákon č. 117/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991
viac ...


Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.2015

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-6196/2015 zo dňa 11.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 19.6.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.20
viac ...


Dodatok č.1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejnil Dodatok č.1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ("ďalej len Cenník CDCP").

Dňa 2.6.2015 bol schválený Dodatok
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2015.

Bezodplatný prevod cenných papierov z účtov majiteľov na účet FNM SR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR ("FNM SR") podľa zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa skončila dňa 31.decembra 2014.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania bezodplatného prevodu cenných papierov na základe Vami uzatvorenej zmluvy s FNM SR, prípadne Vami zaslaného Plnomocenstva, prosím kontaktujte spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. na emailovej adrese info@dlhopisocp.sk alebo telefonicky na linkách 02/50229511, 02/50229512, 02/50229513, 02/50229514, 02/50229515, 02/50229517. V prípade otázok týkajúcich sa iných služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., alebo fakturácie poplatkov za vedenie účtu majiteľa, odporúčame Vám navštíviť sekciu "Služby pre majiteľov CP" alebo "Časté otázky“.