www.cdcp.sk - Novinky http://www.cdcp.sk/ Centrálny depozitár cenných papierov - Novinky sk Centrálny depozitár cenných papierovWed, 24 May 2017 06:37:06 +0200Štatistikahttp://www.cdcp.sk//dokumenty/statistika/Statistics_04_17.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 20172017-05-10 13:35:00Štatistikahttp://www.cdcp.sk//dokumenty/statistika/2016_CDCP_RocnaStatistika.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2016 s komentárom.2017-05-03 08:56:00Zoznam zrušených emisiíhttp://www.cdcp.sk/zzre/index.php?od=2017-04-30&do=2017-04-30Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.04.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.2017-05-02 09:54:52Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitárihttp://www.cdcp.sk//dokumenty/tlacovy_servis/TS_CDCP_170427.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom.2017-04-27 08:07:51Štatistikahttp://www.cdcp.sk/dokumenty/statistika/Statistics_03_17.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.2017-04-07 13:05:00Zoznam zrušených emisiíhttp://www.cdcp.sk/zzre/index.php?od=2017-03-31&do=2017-03-31Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.2017-04-04 00:00:00Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentomhttp://www.cdcp.sk//general/oznamy.phpCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom v súvislosti s predkladaním požiadaviek na služby. Hlavnou zmenou je zavedenie nových Obchodných podmienok pre emitentov a úprava postupov pri predkladaní požiadaviek na služby. Bližšie informácie sú obsiahnuté v časti Emitenti.2017-04-03 00:00:00Štatistikahttp://www.cdcp.sk/dokumenty/statistika/Statistics_02_17.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.2017-03-13 11:58:23