www.cdcp.sk - Novinky http://www.cdcp.sk/ Centrálny depozitár cenných papierov - Novinky sk Centrálny depozitár cenných papierovTue, 27 Jun 2017 22:36:23 +0200Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.http://www.cdcp.sk//dokumenty/cennik/20170615_CennikCDCPSR.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 2017. Dňa 15. 6. 2017 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré v Čl.II , bode 2.2 dopĺňa nové služby spojené s presunom emisie.2017-06-16 13:44:45Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisovhttp://www.cdcp.sk//dokumenty/PP/PP20170703.pdfCentrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Predstavenstvom CDCP, a teda dňa 13.06.2017 a účinnosť nadobudne dňa 03.07.2017.Súčasne s novým znením Prevádzkového poriadku boli schválené nové vykonávacie predpisy k tomuto Prevádzkovému poriadku - Vykonávací predpis č. 1 - Komunikácia účastníka s informačným systémom CDCP, Vykonávací predpis č. 2 - Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup a Vykonávací predpis č. 3 – žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti.2017-06-13 14:40:00Slováci potrebujú viac skúseností s investovanímhttp://www.cdcp.sk//dokumenty/tlacovy_servis/TS_CDCP_170612.pdfV oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to nedávno zverejnená medzinárodná štúdia PISA 2015, v rámci ktorej boli testovaní študenti krajín OECD.2017-06-12 11:00:00Štatistikahttp://www.cdcp.sk//dokumenty/statistika/Statistics_05_17.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 20172017-06-09 08:30:00Zoznam zrušených emisiíhttp://www.cdcp.sk/zzre/index.php?od=2017-05-31&do=2017-05-31Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.2017-06-02 10:19:25Nový cenník CDCP praje väčším obchodomhttp://www.cdcp.sk//dokumenty/tlacovy_servis/TS_CDCP_170529.pdfV súvislosti s prechodom na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov T2S, nastali zmeny v cenníku služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Hoci pribudlo niekoľko poplatkov za nové služby, pri viacerých úkonoch došlo k zaujímavému zníženiu cien. Vyrovnávanie obchodov s cennými papiermi môže vďaka tomu v niektorých prípadoch vychádzať lacnejšie ako doteraz.2017-05-29 07:15:00Štatistikahttp://www.cdcp.sk//dokumenty/statistika/Statistics_04_17.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 20172017-05-10 13:35:00Štatistikahttp://www.cdcp.sk//dokumenty/statistika/2016_CDCP_RocnaStatistika.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2016 s komentárom.2017-05-03 08:56:00Zoznam zrušených emisiíhttp://www.cdcp.sk/zzre/index.php?od=2017-04-30&do=2017-04-30Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.04.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.2017-05-02 09:54:52Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitárihttp://www.cdcp.sk//dokumenty/tlacovy_servis/TS_CDCP_170427.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom.2017-04-27 08:07:51