Viesť oficiálny zoznam akcionárov nie je iba povinnosť, ale aj ochrana akcionára

Povinnosť viesť zoznam akcionárov listinných akcií na meno, ukladá spoločnostiam zákon o cenných papieroch a zároveň aj obchodný zákonník. Množstvo spoločností si túto povinnosť neplní, neuvedomujúc si dôležité právne a praktické dôsledky pre spoločnosť a jej akcionárov. Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU.