Nové znenie Prevádzkového poriadku

Dňa 17.08.2020 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) schválil nové znenie Prevádzkového poriadku CDCP, vrátane príslušných vykonávacích predpisov č. 1 až 5. Uvedené dokumenty nadobúdajú účinnosť dňa 07.09.2020. Nový Prevádzkový poriadok, ako aj vykonávacie predpisy môžete nájsť TU.