Oznam o uzatvorení prevádzkového pracoviska

Vážení klienti,

týmto Vám oznamujeme, že v zmysle uznesenia Vlády SR č. 808 zo dňa 31.12.2020 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77 zo dňa 31.12.2020 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) s účinnosťou odo dňa 01.01.2021 uzatvára pre verejnosť svoje prevádzkové pracoviská, t. j. od tohto dňa CDCP neposkytuje služby za osobnej prítomnosti klientov.

CDCP bude naďalej poskytovať služby klientom prostredníctvom pošty.

V prípade potreby kontaktujte (telefonicky/e-mailom) jednotlivé odborné útvary CDCP:

  • Odbor Obchodných služieb: 02/5939 5939
  • Odbor Emisií: 02/59395  119; -126; -139; -147; -148; -160