Centrálny depozitár robí kroky na podporu rozvoja kapitálového trhu

Emisie cenných papierov sú základom existencie a rozvoja kapitálového trhu na Slovensku. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v uplynulých rokoch zaznamenal rastúci záujem korporátnych emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. Očakáva sa, že vplyvom mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sa situácia zmení, čo sa dotkne štruktúry a objemu vydaných emisií. Aj preto sa CDCP rozhodol urobiť zmeny v cenníku pri poplatku za registráciu emisií so zámerom motivovať a podporovať emitentov k vydávaniu zaknihovaných cenných papierov, najmä dlhových. Tlačovú správu si môžete prečítať TU.