Jednoduchá spoločnosť na akcie – možnosť financovania rozvíjajúcich sa spoločností

Jednoduché spoločnosti na akcie si budú môcť svoje akcie registrovať od mája v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky s.r.o. aj a.s. Táto právna forma obchodnej spoločnosti umožňuje riešiť špecifiká spojené s investovaním do týchto spoločností. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa dostala na základe inšpirácie zo zahraničia. Cieľom úpravy bolo riešenie potrieb financovania začínajúcich spoločností, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. Pričom však ide o inovatívne spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom. Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU.