Zverejnenie Výročnej správy 2020

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov o zverejnení Výročnej správy za rok 2020. Výročnú správu za rok 2020 je možné si  stiahnuť TU.