Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku naberá reálne kontúry

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP. Uzatvorenie zmluvy je pokračovaním procesu vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, o čom zúčastnené strany informovali vo februári minulého roka. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. v tejto súvislosti predložil koncom minulého roka Národnej banke  Slovenska oznámenie o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára. Cieľom transakcie je vytvorenie jedného moderného centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý bude poskytovať služby efektívne a na vysoko profesionálnej úrovni. Na Slovensku bude teda pôsobiť a poskytovať služby jeden centrálny depozitár cenných papierov – CDCP – s ambíciou aj naďalej napĺňať požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov. Celú tlačovú správu si môžete prečítat TU.