Oznam o zmene recyklačnej periódy pre spárované príkazy na vyrovnanie

V rámci implementácie T2S požiadavky na zmenu T2S_0691_URD začne byť od 5.10.2020  pre všetky spárované príkazy na vyrovnanie v T2S uplatňovaná úprava parametru pre ich automatické rušenie, keď hodnota tohto parametru sa zmení z neobmedzenej doby na 60 prevádzkových dní. Podobné automatické rušenie príkazov funguje už dnes v prípade, že príkaz je v systéme nespárovaný po dobu 20 prevádzkových dní. Týmto sa teda automatické rušenie rozšíri i na spárované príkazy. Viac sa môžete dozvedieť TU

Nové znenie Prevádzkového poriadku

Dňa 13.12.2018 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) schválil nové znenie Prevádzkového poriadku CDCP, vrátane príslušných vykonávacích predpisov č. 1 až 5. Uvedené dokumenty nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019. Nový Prevádzkový poriadok ako aj vykonávacie predpisy môžete nájsť TU.