CDCP SR s rekordným hospodárskym výsledkom

Bilancia uplynulého roka dopadla pre Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) mimoriadne úspešne. Aj napriek pandémii COVID-19 dosiahol CDCP SR zisk po zdanení vo výške 7,52 miliónov eur. Dopomohlo k tomu rozpustenie rezerv, ako aj podpora emitovania cenných papierov. Tlačovú správu si môžete prečítať TU. 

Usmernenie pre majiteľov, ktorých akcie boli odpísané z účtov v rámci uplatnenia práva výkupu majoritným akcionárom

Vážení klienti,

V prípade, že majiteľ zaknihovaných akcií prišiel o svoje akcie v rámci uplatneného práva výkupu majoritným akcionárom a z jeho účtu majiteľa vedeného v CDCP boli následne odpísané všetky cenné papiere a jeho účet zostal prázdny, do pozornosti uvádzame, že prázdne nezaradené účty CDCP v zmysle zákona o cenných papieroch zruší automaticky. Klienti teda nemusia do CDCP posielať žiadne žiadosti o zrušenie účtu ani žiadne iné podania, v ktorých CDCP oznamujú, že už na účte nemajú evidované žiadne cenné papiere.

Viac informácií nájdete v OZNAME TU.

Centrálny depozitár robí kroky na podporu rozvoja kapitálového trhu

Emisie cenných papierov sú základom existencie a rozvoja kapitálového trhu na Slovensku. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v uplynulých rokoch zaznamenal rastúci záujem korporátnych emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. Očakáva sa, že vplyvom mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sa situácia zmení, čo sa dotkne štruktúry a objemu vydaných emisií. Aj preto sa CDCP rozhodol urobiť zmeny v cenníku pri poplatku za registráciu emisií so zámerom motivovať a podporovať emitentov k vydávaniu zaknihovaných cenných papierov, najmä dlhových. Tlačovú správu si môžete prečítať TU. 

Pre získanie kapitálu sú dlhopisy atraktívnejšie

Neistá hospodárska situácia a nový reštart ekonomiky si vyžadujú rýchle, jednoduché a ľahko zrealizovateľné riešenia. Pomoc pri obnove podnikateľskej činnosti tak nemusí zostať len v rukách štátu alebo banky. Podľa výsledkov prieskumu, ktorý realizoval CDCP SR sa ako vhodné riešenie pre firmy javí vydávanie dlhopisov, ktoré sú pre niektoré firmy často atraktívnejšia a prístupnejšia voľba v porovnaní s financovaním prostredníctvom úveru.Tlačpvú správu si môžete prečítať TU. 

Oznam o obmedzení webstránky

Vážení klienti,

Dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu servisného zásahu na sieťových zariadeniach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP) môže byť v sobotu, 17.10.2020 v čase 8:00 – 9:00 nedostupná webová stránka www.cdcp.sk a služby CDCP poskytované prostredníctvom webovej stránky. Ďakujeme za pochopenie. 

Uplatňovanie nových pravidiel pre automatické rušenie spárovaných príkazov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. týmto v súlade s čl. 2 ods. 2.1., časť VIII Prevádzkového poriadku oznamuje, že odo dňa 05.10.2020 sa uplatňujú nové pravidlá v rámci T2S (požiadavky na zmenu T2S_0691_URD) pre automatické rušenie spárovaných príkazov. Konkrétne pravidlá sú upravené v článku 30, časť VI. Prevádzkového poriadku.

Bližšie informácie môžete nájsť aj TU.

Podpora startupov je dobrá cesta k rozvoju kapitálového trhu

Podpora inovatívnych firiem a startupov je prirodzenou úlohou centrálnych depozitárov vo vyspelých krajinách. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. rozhodol spolupracovať s podnikateľských akcelerátorom PERRY TALENTS. Medzi ďalšie dôvody patrí pomoc pri rozvoji podnikateľského prostredia, zvyšovaní efektivity či konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Smart riešenia, automatizácia, robotizácia či umelá inteligencia je budúcnosť, ktorá čaká nielen Slovensko v najbližších rokoch. Tlačovú sprácu si môžete prečítať TU. 

Za vynikajúcim výsledkom CDCP SR je aj zvýšená aktivita emitentov

Hospodárske výsledky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) prekonali  v minulom roku všetky konzervatívne očakávania. CDCP SR dosiahol historicky najvyšší zisk, ktorý o viac ako 40 percent prekonal ten minuloročný. Na hospodárskom výsledku, v hodnote takmer trištvrte milióna eur, sa podpísala hlavne zvýšená aktivita emitentov, nárast tržieb a zníženie nákladov. Tlačovú správu si môžete prečítať TU.