Oznam o uzatvorení prevádzkových pracovísk a podateľne

Vážení klienti,

týmto Vám oznamujeme, že v zmysle uznesenia Vlády SR č. 113 zo dňa 15.03.2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP12595/2020 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) s účinnosťou odo dňa 16.03.2020 uzatvára pre verejnosť svoje prevádzkové pracoviská a podateľňu, t. j. od tohto dňa klienti nemôžu doručovať svoje podania osobne do podateľne CDCP a zároveň CDCP neposkytuje služby za osobnej prítomnosti klientov.

Klienti majú naďalej možnosť svoje podania doručovať do CDCP prostredníctvom pošty. CDCP bude naďalej poskytovať služby klientom prostredníctvom pošty.

V prípade potreby kontaktujte (telefonicky/e-mailom) jednotlivé odborné útvary CDCP: https://www.cdcp.sk/kontakty/odborne-utvary/

 

 

Cenné papiere – ako ich zdediť?

Dôsledky kupónovej privatizácie ešte stále nie sú na Slovensku minulosťou. Počas nej si viacerí občania kúpili akcie, teda cenné papiere slovenských podnikov, firiem či spoločností. Mnohé cenné papiere časom stratili hodnotu a občania ich bezodplatne previedli na štát. Tie ostatné, často aj bonitné, sú však stále vedené na účtoch v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Keďže kupónová privatizácia prebehla pred takmer tromi desiatkami rokov, mnohí z nás cenné papiere v nej získané, zdedili. Celkom logicky si teraz kladú otázku, ako toto dedičstvo získať a nič pritom nepodceniť. Tlačovú správu si môžete prečítat TU. 

Emitenti cenných papierov môžu aktualizovať údaje bez poplatku

Povinnosťou každého emitenta cenných papierov je pravidelne aktualizovať informácie o svojej spoločnosti v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR), ktorý v zmysle platnej legislatívy cenné papiere eviduje. Zanedbanie tejto povinnosti môže spôsobiť viaceré riziká. Týkajú sa nielen samotných emitentov, ale aj majiteľov účtov, ktorí majú zakúpené cenné papiere evidované na účtoch v centrálnom depozitári. Preto sa CDCP SR rozhodol umožniť emitentom, aby zmeny o ich spoločnosti, súvisiace s obchodným registrom, robili zadarmo. Tlačovú správu si môžete prečítať TU. 

O zmenách v korporátnych udalostiach bude po novom informovať aj CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) na základe nasledovania európskych trhových štandardov, zlepšuje svoj informačný servis pre účastníkov. Vďaka zavedeným zmenám budú môcť emitenti oznamovať informácie o zmenách týkajúcich sa základných korporátnych udalostí aj prostredníctvom informačného systému CDCP. Tlačovú správu si môžete prečítať TU.

 

Oznam o rušení prázdnych účtov majiteľa

V nadväznosti na realizáciu práva výkupu akcií minoritných akcionárov spoločnosti Slovnaft, a.s. v decembri 2019 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. automaticky zrušil účty majiteľa, na ktorých po prevode akcií nezostal evidovaný žiadny cenných papier. Automatické rušenie účtov majiteľa je upravené Zákonom o cenných papieroch ako aj Prevádzkovým poriadkom CDCP a vzťahuje sa na tzv. nezaradené účty, t. j. účty majiteľov zriadené u centrálneho depozitára do 30.09.2015 (vrátane) pre fyzické alebo právnické osoby. Majitelia nezaradených účtov preto nemusia žiadať CDCP o zrušenie prázdneho účtu. Viac sa môžete dozvedieť TU

Skrátenie otváracích hodín

!!! UPOZORNENIE !!!

 

Vážení klienti,

upozorňujeme vás, že dňa 23.12.2019 a dňa 31.12.2019 budú otváracie hodiny CDCP SR, a.s. pre verejnosť skrátené nasledovne:

23.12.2019  a  31.12.2019

9:00 – 12:00 hod.

CDCP bilancuje rok 2018

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v roku 2018 nadviazal na pozitívny trend dosiahnutých hospodárskych výsledkov za posledné obdobia. Zisk spoločnosti v roku 2018 presiahol pol mil. EUR po zdanení.  Tlačovú správu si môžete prečítať TU.