Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

LEI v CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) je akreditovaným  subjektom pre vydanie Identifikátora právnickej osoby (LEIsubjektom so sídlom v Slovenskej a Českej republike. CDCP je ako miestna prevádzková jednotka (LOU) zodpovedná za vytvorenie, pridelenie nových LEI, zhromažďovanie zodpovedajúcich údajov a spravovanie a obnovu týchto údajov.

LEI kód pridelený pre CDCP SR, a.s.:  097900BEFH0000000217

V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujeme informovať subjekty so sídlom v iných jurisdikciách ako v Slovenskej a Českej republike aby vykonali prenos LEI do správy iného LOU podľa vlastného výberu. Podanie žiadosti o prenos LEI je potrebné vykonať u prijímajúceho LOU.  Aktuálny zoznam všetkých LOU je dostupný na webovej stránke  https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.

Upozorňujeme subjekty so sídlom mimo jurisdikcie Slovenskej republiky a jurisdikcie Českej republiky na skutočnosť, že požiadavka na pridelenie, aktualizáciu a obnovu LEI nebude môcť byť z vyššie uvedeného dôvodu CDCP akceptovaná.

Prenos LEI je bezplatný a uskutočňuje sa bez stanovenia akýchkoľvek poplatkov.

Certifikát o akreditácii CDCP

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?