Cenník

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 01.01.2021

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 15.06.2020

  Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 01.01.2020

  Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 01.05.2019

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 01.01.2019

 

     Archív predchádzajúcich znení cenníka