Cenník

  Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 15.06.2020

  Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 01.01.2020

  Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 01.05.2019

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

     účinný od 01.01.2019

  Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

    účinný od 01.07.2018

 Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

    účinný od 01.01.2018

 Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

       účinný od 20.9.2017

 Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
       účinný od 3.7.2017

     Archív predchádzajúcich znení cenníka