Cenník – neplatné znenia (archív)

 Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
 účinný od 6.2.2017

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 1.10.2016

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 1.1.2016

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 1.10.2015

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. so zapracovaním Dodatku č.1
účinný od 1.7.2015

Dodatok č.1 k Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR a.s.
účinný od 1.7.2015

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 1.7.2015

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 1.1.2015

Dodatok č. 1
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. účinnému od 20.12.2013

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 1.10.2014

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 1.4.2014

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 20.12.2013 do 31.3.2014

Dodatok č. 4
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
s účinnosťou od 16. 4. 2013

Dodatok č. 3
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
s účinnosťou od 7. 12. 2012

Dodatok č. 2
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
s účinnosťou od 1. 1. 2013

Dodatok č. 1
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
s účinnosťou od 1. 1. 2013

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 1.10.2012

Dodatok č. 1
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
zo dňa 1.10.2012

Cenník CDCP SR, a.s. – úplné znenie
účinný od 01.04.2012

Dodatok č. 1
k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 01.04.2012

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
účinný od 01.01.2012

Cenník CDCP SR, a.s. – úplné znenie
účinný od 8. 6. 2011

Dodatok č. 4 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 1. 1. 2011

Dodatok č. 3 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 1. 1. 2010
s účinnosťou od 1. 1. 2011

Dodatok č. 2 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 1. 1. 2010
s účinnosťou od 1. 8. 2010

Dodatok č. 1 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 1. 1. 2010
s účinnosťou od 1. 4. 2010

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
s účinnosťou od 1.1.2010.

Dodatok č. 2 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
s účinnosťou od 18. 6. 2009

Dodatok č. 1 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
s účinnosťou od 1. 4. 2009

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
s účinnosťou od 1. 1. 2009

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
(Pracovná verzia pre konverziu na Euro so zapracovanými dodatkami č.1 – č.4)

Dodatok č. 5 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
zo dňa 1. 10. 2008

Dodatok č. 4 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
zo dňa 30. 4. 2008

Dodatok č. 3 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
zo dňa 10. 1. 2008

Dodatok č. 2 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
zo dňa 4. 12. 2007

Cenník služieb – Úplné znenie so zapracovaným Dodatkom č. 1
s účinnosťou od 1. 7. 2007

Dodatok č. 1 k Cenníku
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
zo dňa 30. 5. 2007

Cenník služieb
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
platný od 1. 2. 2007

Aktuálne znenie cenníka