Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy

– účinné od 01.05.2021:

Dokument

Účinnosť

 Prevádzkový poriadok CDCP 01.05.2021
 Vykonávací predpis č. 1 Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP 01.05.2021
 Vykonávací predpis č. 2 Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup 01.05.2021

 Vykonávací predpis č. 3

 Príloha č.1

Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti 01.05.2021
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1) 01.05.2021
 Vykonávací predpis č. 4 Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov 01.05.2021
 Vykonávací predpis č. 5 Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou 01.05.2021

 

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy

– účinné od 07.09.2020:

Dokument

Účinnosť

 Prevádzkový poriadok CDCP 07.09.2020
 Vykonávací predpis č. 1 Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP 07.09.2020
 Vykonávací predpis č. 2 Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup 07.09.2020

 Vykonávací predpis č. 3

 Príloha č.1

Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti 07.09.2020
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1) 07.09.2020
 Vykonávací predpis č. 4 Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov 07.09.2020
 Vykonávací predpis č. 5 Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou 07.09.2020

 

 

Archív predchádzajúcich znení Prevádzkového poriadku, zmien Prevádzkového poriadku a Vykonávacích predpisov k Prevádzkovému poriadku