Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy

– účinné od 01.01.2019:

Dokument

Účinnosť

 Prevádzkový poriadok CDCP 01.01.2019
 Vykonávací predpis č. 1 Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP 01.01.2019
 Vykonávací predpis č. 2 Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup 01.01.2019

 Vykonávací predpis č. 3

 Príloha č.1

Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti 01.01.2019
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1) 01.01.2019
 Vykonávací predpis č. 4 Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov 01.01.2019
 Vykonávací predpis č. 5 Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou 01.01.2019

 

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy

– účinné od 15.07.2018:

Dokument

Účinnosť

 Prevádzkový poriadok CDCP 15.07.2018
 Vykonávací predpis č. 1 Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP 15.07.2018
 Vykonávací predpis č. 2 Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup 15.07.2018

 Vykonávací predpis č. 3

 Príloha č.1

Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti 15.07.2018
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1) 15.07.2018
 Vykonávací predpis č. 4 Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov 15.07.2018
 Vykonávací predpis č. 5 Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou 15.07.2018

 

 

Archív predchádzajúcich znení Prevádzkového poriadku, zmien Prevádzkového poriadku a Vykonávacích predpisov k Prevádzkovému poriadku