Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP

Jazyk: Verzia: 1.6
* Spracovanie CDCP/účastník:
Spoločná identifikácia:
* ISIN:
* Registračné číslo emitenta:
* Kód:
Právo emisie:
* Množstvo:
* Dátum vyrovnania:
* Dátum obchodu / právneho nadobudnutia:
(1..n)
* Evident (BIC):
* Účet:
* Množstvo:
* Identifikácia majiteľa účtu:
* Typ identifikácie majiteľa účtu:
(0..n)