PARTICIPANTS

Settlement system operator

Name Adress ID Number BIC
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava  31338976 CSDSSKBAXXX

 

List of participants in the settlement system

Name Adress ID Number BIC 
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Radlinského 32, 813 19 Bratislava 30792053 APRDSKB1XXX
Arca Brokerage House o.c.p, a.s. Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava 35871211 SAIPSKB1XXX
Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Rybná 14, Praha 1, Česká republika   UNIYCZPPXXX
Citibank Europe,  plc.podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 36861260 CITISKBAXXX
CLEARSTREAM BANKING S.A. Avenue J.F. Kennedy 42, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
 
B9248 CEDELULLXXX
Československá obchodná banka, a. s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36854140 CEKOSKBXXXX
DLHOPIS, o. c. p., a. s. Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 35695820 DLOCSKB1XXX
Erste Group Bank AG Am Belvedere 1, 1100 Wien, Austria FN 33209m GIBAATWGXXX
Euroclear Bank SA/NV Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Brussels, Belgium 0429.875.591 MGTCBEBEXXX
Infinity ELITE, o.c.p., a.s. Štúrova 11, 811 02 Bratislava 47232498 IFCCSKB1XXX
J&T BANKA, a. s.  podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava 35964693 JTBPSKBAXXX
JELLYFISH, o. c. p., a. s. BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 35799072 RMMOSKB1XXX
Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 NBSBSKBXXXX
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. Trnavská cesta 100, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 47255889 NCDCSKBAXXX
OTP Banka Slovensko, a. s. Štúrova 5, 813 54 Bratislava 31318916 OTPVSKBXXXX
Patria Finance, a. s. Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika   PADICZP1XXX
Poštová banka, a. s. Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava 31340890 POBNSKBAXXX
Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 KOMASK2XXXX
Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúsko   RZBAATWWXXX
SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi                                                Mostová 2, 811 02 Bratislava 31395554 SLCCSKB1XXX
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 GIBASKBXXXX
Sympatia Financie, o. c. p., a. s. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 35842369 SYFOSKB1XXX
Tatra banka, a. s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 686930 TATRSKBXXXX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 47251336 UNCRSKBXXXX
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 SUBASKBXXXX

 

Other market infrastructures with access to the settlement system

 

Name Adress ID Number BIC / MIC
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Vysoká 17, 811 06 Bratislava 604054 XBRASKB1XXX / XBRA, EBRA
EuroMTS Limited

10 Paternoster Square EC4M 7LS London      Great Britain

3615752 EMTSGB2LXXX/SLKK