List of transferred securities issues

Securities issues transferred to Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

Issuer´s name Company ID of the Issuer ISIN

Date of transfer

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 

47 255 889

SK1110017607

 31.08.2017

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.   

 00 682 420

 SK1110013812

 18.10.2017

SZRB Asset Management, a.s.                                                                                                  47 759 097 SK1110017458 23.11.2017 
Slovak Investment Holding, a. s. 47 759 224 SK1110017441 28.11.2017 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 31 340 822 SK1110004837 14.12.2017
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. 35 763 388 SK1110003722 20.12.2017
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. 35 763 388 SK1110003763 20.12.2017
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. 35 763 388 SK1110003771 20.12.2017
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. 35 763 388 SK1110014018 20.12.2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 35 829 141 SK1110017946 29.01.2018