Iné dokumenty pre účastníkov

 Segregácia účtov v podmienkach CDCP

——————————————————————

 Pravidlá pre registráciu používateľa webovej stránky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a riešenie problémov s prihlásením 

 Žiadosť o registráciu používateľa webovej stránky 

 Žiadosť o ukončenie registrácie používateľa webovej stránky

——————————————————————

  Vzor inštrukcie na ochranu práv kupujúceho