Iné dokumenty

 Segregácia účtov v podmienkach CDCP

…………………………………………………………………………………..

 Pravidlá pre registráciu používateľa webovej stránky CDCP

 Žiadosť o registráciu používateľa webovej stránky CDCP

 Žiadosť  o ukončenie registrácie používateľa webovej stránky CDCP

…………………………………………………………………………………..

 Inštrukcia na ochranu práv kupujúceho