Informácie o výplate menovitej hodnoty a výnosov z cenných papierov