Úvod » Overenie existencie účtu pre majiteľa

Overenie existencie účtu pre majiteľa

Prebieha spracovanie Vašej požiadavky. Prosím čakajte.
Zadajte rodné číslo bez lomítka:
Odpíšte slovo z obrázka:


1. Služba poskytuje informáciu o existencii/neexistencii účtu majiteľa - fyzickej osoby v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Služba je dostupná počas pracovných dní v časoch 05:00 – 18:00 hod. a 20:00 – 03:00 hod.

2. Záporná odpoveď nemusí nutne znamenať, že nemáte účet majiteľa a cenné papiere, nakoľko môžete mať zriadený účet majiteľa a s tým spojenú evidenciu Vašich cenných papierov v evidencii niektorého z našich členov.