Inštruktážne videá

Zmena údajov majiteľa účtu – Fyzická osoba

Zmenu údajov môžu fyzické osoby v centrálnom depozitári urobiť rýchlo a jednoducho. Stačí vám k tomu formulár F2A, ktorý nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty a formuláre pre majiteľov cenných papierov: https://www.cdcp.sk/formulare-a-dokumenty-pre-majitelov-cp/.  Využiť ho môžete pri zmene mena, štátnej príslušnosti, trvalého pobytu, alebo iného údaju. Neúplné, alebo zmenené údaje totiž dokážu narobiť veľa nepríjemností. Ako ho vyplniť a aký je postup vám ukáže aj naše inštruktážne video.


Ako si overiť existenciu účtu pre fyzické osoby? 

Chceli by ste vedieť či v centrálnom depozitári máte vedený účet majiteľa? Túto službu poskytujeme na našej webovej stránke. Nájdete ju v sekcii Overenie existencie účtu majiteľa: https://www.cdcp.sk/informacia-pre-fyzicke-osoby-o-vedeni-uctu-majitela-v-evidencii-cdcp/. Stačí vyplniť požadované údaje (rodné číslo fyzickej osoby) a informáciu o tom, či máte v CDCP vedený účet majiteľa máte ihneď k dispozícii. V prípade akýchkoľvek nejasností vám môže pomôcť aj náš videonávod.