Newsletter

   

Vestník 2/2019

Môžete si prečítať tieto témy: 

•    Novinky v zavádzaní sankčného mechanizmu 
•    Informácie o spracovaní Corporate Actions v CDCP
•    Podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov
•    Zmeny v kóde ISIN 
•    Hodnotenie krajín podľa FTSE Russel

 

Máte záujem o zasielanie newslettra? 

Prihláste sa elektronicky:  Prihlásiť sa na odber newslettra

Prihláste sa písomne:  vyplňte formulár na udelenia súhlasu so zasielaním newslettra, vytlačte ho, podpíšte a jeden originál zašlite na adresu sídla Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a .s.

 UDELENIE SÚHLASU so zasielaním newslettra

Ak chcete odvolať súhlas so zasielaním newslettra, prosím vyplňte formulár na odvolanie súhlasu so zasielaním newslettra, vytlačte ho, podpíšte a jeden originál zašlite na adresu sídla Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a .s. Formulár odvolania súhlasu nie je potrebné zasielať, pokiaľ ste sa z odberu newslettra odhlásili prostredníctvom emailu, ktorým Vám bol newsletter zaslaný.

 ODVOLANIE SÚHLASU so zasielaním newslettra

Archív predchádzajúcich vydaní Newslettra