Tlačové konferencie

16. 2. 2016

Dňa 16. februára 2016 sa uskutočnili raňajky s novinármi k téme "PREVOD HODNOTNÝCH AKCIÍ NA ŠTÁT VZRASTÁ". Organizátormi raňajok s novinármi bola spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s., Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP") a spoločnosť MH Manažment, a.s. Generálny riaditeľ CDCP Ing. Martin Wiedermann vo svojej prezentácii informoval o aktuálnom stave účtov, ktoré CDCP vedie pre ich majiteľov. Informoval novinárov o spôsobe spoplatnenia účtov majiteľa ako aj o fakturácií ceny za vedenie účtu majiteľa za rok 2015. Zároveň zopakoval zmeny v CDCP v rámci posilňovania členského princípu.

Prezentácia CDCP SR, a.s. na stretnutí s médiami

Tlačová správa CDCP

Fotogaléria

4. 5. 2015

Dňa 4.mája 2015 sa uskutočnila spoločná tlačová beseda spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. a Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) k možnosti prevodu cenných papierov bez trhovej hodnoty na spol. Dlhopis CP, s.r.o. Generálny riaditeľ CDCP Ing. Wiedermann vo svojej prezentácii informoval o aktuálnom stave účtov, ktoré CDCP vedie pre ich majiteľov. Hovoril aj o schválenej zmene v Cenníku CDCP, ktorý nadobudne účinnosť 1.júla 2015. Zároveň predstavil novú filozofiu centrálneho depozitára, v rámci ktorej sa chce CDCP orientovať najmä na posilňovanie členského princípu. Prezentácia CDCP z uvedenej tlačovej besedy a ďalšie materiály:

Prezentácia CDCP SR, a.s. na tlačovej besede

Tlačová správa CDCP

Fotogaléria

23. 9. 2014

Dňa 23.9.2014 sa uskutočnilo stretnutie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. s médiami. Hlavnou témou stretnutia bolo ukončenie možnosti bezodplatného prevodu cenných papierov bez hodnoty na FNM SR koncom roka 2014. K ďalším témam patrilo zjednodušenie prevodu cenných papierov zosnulých a aktuálne štatistiky stavu účtov a prevodov na FNM SR. K uvedeným témam bola vydaná tlačová správa.

Prezentácia CDCP SR, a.s. na stretnutí s médiami

17. 1. 2014

Centrálny depozitár informoval média

Prezentácia CDCP SR, a.s. na stretnutí s médiami

Fotogaléria

18. 1. 2007

Prehlad významných zmien uskutočnených v prospech emitentov a ostatných účastníkov kapitálového trhu.

Materiály CDCP SR, a.s. k tlačovej konferencii:

Komentár – Základné fakty – CDCP

Tabuľka 1 – Objem a počet prevodov, objem zaknihovaných CP, registre emitenta a zoznamy akcionárov

Tabuľka 2 – Objem a počet prevodov spolu – 2006

Tabuľka 3 – Nové emisie a zrušené emisie zaknikovaných CP