Tlačové správy

15.10.2020

 Pre získanie kapitálu sú dlhopisy atraktívnejšie

Neistá hospodárska situácia a nový reštart ekonomiky si vyžadujú rýchle, jednoduché a ľahko zrealizovateľné riešenia. Pomoc pri obnove podnikateľskej činnosti tak nemusí zostať len v rukách štátu alebo banky. Podľa výsledkov prieskumu, ktorý realizoval CDCP SR sa ako vhodné riešenie pre firmy javí vydávanie dlhopisov, ktoré sú pre niektoré firmy často atraktívnejšia a prístupnejšia voľba v porovnaní s financovaním prostredníctvom úveru.

23.7.2020

 Podpora startupov je dobrá cesta k rozvoju kapitálového trhu

Podpora inovatívnych firiem a startupov je prirodzenou úlohou centrálnych depozitárov vo vyspelých krajinách. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. rozhodol spolupracovať s podnikateľských akcelerátorom PERRY TALENTS. Medzi ďalšie dôvody patrí pomoc pri rozvoji podnikateľského prostredia, zvyšovaní efektivity či konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Smart riešenia, automatizácia, robotizácia či umelá inteligencia je budúcnosť, ktorá čaká nielen Slovensko v najbližších rokoch.

1.7.2020

 Za vynikajúcim výsledkom CDCP SR je aj zvýšená aktivita emitentov

Hospodárske výsledky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) prekonali  v minulom roku všetky konzervatívne očakávania. CDCP SR dosiahol historicky najvyšší zisk, ktorý o viac ako 40 percent prekonal ten minuloročný. Na hospodárskom výsledku, v hodnote takmer trištvrte milióna eur, sa podpísala hlavne zvýšená aktivita emitentov, nárast tržieb a zníženie nákladov.

31.3.2020

 Po sprístupnení notárskych kancelárií môže Centrálny depozitár cenných papierov poskytovať plnohodnotne väčšinu svojich služieb

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. poskytuje naďalej väčšinu svojich služieb. V súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19 a s ohľadom na zabezpečenie zdravia zamestnancov a klientov prijal CDCP už 12. marca plán zabezpečenia kontinuity svojich činností pri zachovaní bezpečnostných opatrení. Nakoľko na vybavenie väčšiny žiadostí je nutný úradne overený podpis, CDCP privítal rozhodnutie Krízového štábu a vlády sprístupniť verejnosti od dnešného dňa notárske kancelárie.

11.3.2020

 Cenné papiere – ako ich zdediť?

Dôsledky kupónovej privatizácie ešte stále nie sú na Slovensku minulosťou. Počas nej si viacerí občania kúpili akcie, teda cenné papiere slovenských podnikov, firiem či spoločností. Mnohé cenné papiere časom stratili hodnotu a občania ich bezodplatne previedli na štát. Tie ostatné, často aj bonitné, sú však stále vedené na účtoch v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Keďže kupónová privatizácia prebehla pred takmer tromi desiatkami rokov, mnohí z nás cenné papiere v nej získané, zdedili. Celkom logicky si teraz kladú otázku, ako toto dedičstvo získať a nič pritom nepodceniť.

21.2.2020

 Na Slovensku bude jeden centrálny depozitár cenných papierov

Na Slovensku bude pôsobiť a poskytovať svoje služby jeden centrálny depozitár cenných papierov. Snahu urobiť spoločné kroky na zjednotenie dvoch súčasných depozitárov urobili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. podpisom memoranda o porozumení a spolupráci, ku ktorému sa pripojili aj ich akcionári Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Zjednotený depozitár bude spĺňať súčasné požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.

13.2.2020

 Emitenti cenných papierov môžu aktualizovať údaje bez poplatku

Povinnosťou každého emitenta cenných papierov je pravidelne aktualizovať informácie o svojej spoločnosti v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR), ktorý v zmysle platnej legislatívy cenné papiere eviduje. Zanedbanie tejto povinnosti môže spôsobiť viaceré riziká. Týkajú sa nielen samotných emitentov, ale aj majiteľov účtov, ktorí majú zakúpené cenné papiere evidované na účtoch v centrálnom depozitári. Preto sa CDCP SR rozhodol umožniť emitentom, aby zmeny o ich spoločnosti, súvisiace s obchodným registrom, robili zadarmo.

15.1.2020

 O zmenách v korporátnych udalostiach bude po novom informovať aj CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) na základe nasledovania európskych trhových štandardov, zlepšuje svoj informačný servis pre účastníkov. Vďaka zavedeným zmenám budú môcť emitenti oznamovať informácie o zmenách týkajúcich sa základných korporátnych udalostí aj prostredníctvom informačného systému CDCP.

17.12.2019

 Novela zákona zjednodušila právo výkupu akcií. Ako prvý ho využil Slovnaft, a.s.

Zmena legislatívy zjednodušila realizáciu práva výkupu akcií od minoritných akcionárov. Toto právo medzi prvými využil Slovnaft, a.s., kde sa jediným akcionárom stane MOL Nyrt. 

30.9.2019

 Viesť oficiálny zoznam akcionárov nie je iba povinnosť, ale aj ochrana akcionára

Povinnosť viesť zoznam akcionárov listinných akcií na meno, ukladá spoločnostiam zákon o cenných papieroch a zároveň aj obchodný zákonník. Množstvo spoločností si túto povinnosť neplní, neuvedomujúc si dôležité právne a praktické dôsledky pre spoločnosť a jej akcionárov.

22.8.2019

 Centrálny depozitár potvrdzuje záujem emitentov o dlhopisy

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v prvom polroku 2019 zaregistroval do registra emitenta 82 nových emisií zaknihovaných cenných papierov v celkovej menovitej hodnote 5, 5 mld EUR.

27.6.2019

 CDCP bilancuje rok 2018

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v roku 2018 nadviazal na pozitívny trend dosiahnutých hospodárskych výsledkov za posledné obdobia. Zisk spoločnosti v roku 2018 presiahol pol mil. EUR po zdanení.  

29.4.2019

 Zmeny v kóde ISIN

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) aktualizoval svoj informačný systém a zároveň s ním aj prístupy k zmenám v prideľovaní kódov ISIN. V rámci nich sa zmení aj logika číslovania kódov. Táto zmena bude implementovaná od 29.4.2019 a bude znamenať zmenu v prideľovaní nových kódov ISIN. Kódy pridelené pred týmto termínom pritom zostanú v platnosti a meniť sa nebudú.

6.3.2019

 Zrušenie účtu majiteľa cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dodnes eviduje tisícky účtov majiteľov cenných papierov. Mnohí z nich nevedia, ako postupovať v prípade, ak chcú svoj účet zrušiť. Pripravili sme pre vás návod ako postupovať v troch najčastejších situáciách.

29.1.2019

 CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára od NBS

Národná banka Slovenska udelila Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP)  povolenie na činnosť v súlade s platnou európskou legislatívou s účinnosťou od 28.01.2019. Centrálne depozitáre pôsobiace v EÚ tak budú podliehať identickým, priamo aplikovateľným požiadavkám, štandardom a pravidlám a budú poskytovať štandardizovaný rozsah služieb.

17.12.2018

  Registráciu záložného práva čakajú od januára 2019 zmeny

Od 1. 1. 2019 už nebude nutné na registráciu vzniku, zmeny a zániku zmluvného záložného práva v CDCP čakať priamo na pobočke. Po novom budú všetky žiadosti vybavované v poradí v akom boli do CDCP doručené, najneskôr však v lehote do 15 pracovných dní odo dňa ich doručenia, s prihliadnutím na konkrétny príkaz. Cieľom bude zefektívnenie registrácie, ktoré si doteraz vyžadovalo, aby bol žiadateľ pri tomto procese fyzicky prítomný.

 

8.10.2018

 Neplatný LEI kód vám nedovolí uzavrieť obchod

Pri vydaní emisie zaknihovaných cenných papierov a pri realizácii a oznamovaní určitých finančných transakcií majú subjekty povinnosť identifikovať sa Legal Entity Identifier (LEI) kódom. Na Slovensku prideľuje LEI kódy Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Pridelený LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a vysokú kvalitu referenčných údajov.

20.8.2018

 Na kapitálový trh vstupuje bonitný finančný nástroj

Hypotekárne záložné listy nahrádzajú kryté dlhopisy. Ide o významný, mimoriadne bonitný, finančný nástroj nielen na slovenskom, ale aj na európskom trhu. Harmonizácia podmienok vydávania krytých dlhopisov má prispieť k budovaniu únie kapitálových trhov ako aj k obozretnému podnikaniu bánk. Finančný nástroj je zároveň využiteľný pre podnikateľské subjekty a potenciálnych investorov, zameraných hlavne na bezpečné investície. Na novú situáciu je pripravený aj Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR).

23.7.2018

 Hospodárenie CDCP už šiesty rok v zisku

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) pokračoval v trende kladných hospodárskych výsledkov, keď šiesty rok za sebou dosiahol zisk, ktorý v roku 2017 presiahol pol mil. EUR. CDCP dosiahol pozitívny výsledok hospodárenia aj napriek poklesu výnosov približne o 2% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

27.6.2018

 Záujem o dlhopisy rastie

Záujem investorov o dlhopisy sa za posledné tri roky takmer strojnásobil. Krivka záujmu má stúpať aj naďalej. Okrem rastúcej ekonomiky majú významný podiel na oživení trhu s dlhopismi legislatívne zmeny.

20.3.2018

 CDCP má nových účastníkov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) má troch nových zahraničných účastníkov systému vyrovnania transakcii s cennými papiermi. Do zoznamu účastníkov pribudla od začiatku tohto roka rakúska Erste Group Bank AG a medzinárodné depozitáre Euroclear Bank SA/NV z Belgicka a Clearstream Banking S.A. z Luxemburska.

7.3.2018

 CDCP oslavuje prvé výročie v európskej platforme T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) je už rok súčasťou jednotného kapitálového trhu EÚ. Zmena so sebou priniesla nové zjednotené postupy, prevádzkový poriadok, cenník, zlacnenie niektorých služieb, ako aj rast profesionality a dôveryhodnosti pre obchodných partnerov z celej Európy. CDCP pred rokom úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S). 

21.2.2018

 Slovenské štátne dlhopisy obchodované na celoeurópskej platforme MTS Slovakia

Dlhopisy vydávané slovenskou vládou sa zaradili k dlhopisom iných vyspelých krajín, s ktorými sa obchoduje na referenčnej celoeurópskej elektronickej obchodnej platforme MTS (Mercato Telematico Secondario). Platformu prevádzkuje britská spoločnosť Euro MTS Limited.

14.2.2018

 CDCP získal akreditáciu od GLEIF pre prideľovanie LEI

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) získal 30. 1.2018 od nadácie GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) certifikát, ktorý potvrdzuje úspešnú  akreditáciu CDCP pre prideľovanie LEI subjektom z jurisdikcie Slovenskej a Českej republiky.

27.11.2017

 Podielové spoluvlastníctvo cenných papierov je nevýhodné

Harmonizácia kapitálových trhov EÚ presadzovaná cez spoločný systém vyrovnania Target 2-Securities (T2S) poukázala na slovenské špecifikum, ktoré európska prax nepozná. Týka sa evidencie podielov k spoločne vlastneným zaknihovaným cenným papierom na viacerých účtoch majiteľov.

11.10.2017

 Od novembra budú emitenti cenných papierov potrebovať LEI kód

Od 1. novembra 2017 sa budú musieť subjekty, ktoré vydávajú emisie zaknihovaných cenných papierov (CP), preukázať LEI kódom. LEI kódy tak budú slúžiť na identifikáciu subjektov – emitentov v kontexte aplikácie nových právnych predpisov EÚ a prepojenia medzi identifikátorom emisie ISIN a identifikátorom emitenta LEI. Na túto povinnosť, upozorňuje emitentov Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 

18.9.2017

 Aktualizované kódy cenných papierov uľahčia investorom rozhodovanie

V súlade s aktualizovanými normami ISO 10962 a ISO 18774, Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) od júla tohto roku prideľuje všetkým aktívnym cenným papierom, ktoré sú v SR registrované, upravené kódy CFI a FISN. Presnejšie a komplexnejšie informácie obsiahnuté v kódoch zjednodušia a urýchlia účastníkom globálneho kapitálového trhu prístup k dôležitým informáciám o cenných papieroch a zvýšia ich dôveryhodnosť.

24.8.2017

 Slovensko sa pripája k európskym kapitálovým trhom

Pripájanie kapitálových trhov v rámci Európskej únie je realitou a zmena v tomto smere čaká aj Slovensko. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) už podstúpil prvý krok týkajúci sa integrácie do spoločného európskeho priestoru a pripravuje sa na ďalšie.

3.7.2017

 Pozitívny trend v hospodárení si CDCP udržalo aj v roku 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej CDCP) pokračuje v upevňovaní svojho postavenia na trhu a v pozitívnom trende hospodárenia z posledných rokov. Hospodársky rok 2016 ukončil so ziskom v sume 581 565 eur.

12.6.2017

 Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to nedávno zverejnená medzinárodná štúdia PISA 2015, v rámci ktorej boli testovaní študenti krajín OECD.
 

29.5.2017

 Nový cenník CDCP praje väčším obchodom

V súvislosti s prechodom na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov T2S, nastali zmeny v cenníku služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Hoci pribudlo niekoľko poplatkov za nové služby, pri viacerých úkonoch došlo k zaujímavému zníženiu cien. Vyrovnávanie obchodov s cennými papiermi môže vďaka tomu v niektorých prípadoch vychádzať lacnejšie ako doteraz.

27.4.2017

 Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom.

6. 2. 2017

 Po úspešnej migrácii do T2S bude CDCP fungovať podľa zjednotených pravidiel

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systému vyrovnania. V súlade s jednotnými podmienkami pre všetky depozitáre fungujúce na platforme T2S, od tohto dňa platí aj nový Prevádzkový poriadok CDCP a nový Cenník CDCP. Zavedené boli tiež niektoré nové služby.

26.1.2017

 CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kapitálovým trhom stane integrálnou súčasťou spoločného kapitálového trhu Európskej Únie. CDCP svojich klientov upozorňuje, že v súvislosti s migráciou na platformu T2S bude mať v piatok 3.2.2017 skrátené prevádzkové hodiny.

16.1.2017

 Majitelia nezaradených účtov vedených v CDCP budú na ich obsluhu potrebovať povereného člena

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú majiteľmi nezaradených účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len CDCP), budú môcť od 6.2.2017 žiadať o niektoré služby súvisiace s týmito účtami už iba prostredníctvom povereného člena

11.11.2016

 CDCP SR migruje na európsku platformu T2S

CDCP sa intenzívne pripravuje svoju migráciu na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov – Target2-Securities. Prvým prevádzkovým dňom CDCP SR na platforme T2S bude 6. február 2017, ktorému bude predchádzať migračný víkend a obmedzenie prevádzky v piatok 3. 2. 2017.

19.10.2016

 CDCP inovuje informačný systém na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“), pristúpil k modernizácii svojho informačného systému, ktorý je určený na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno.

27.6.2016

 Akcií bez hodnoty sa bezodplatne zbavíte už len do štvrtka!

Na vykonanie bezodplatného prevodu bezcenných akcií na štát zostávajú posledné tri dni.

15.6.2016

 Bezodplatný prevod akcií bez hodnoty na štát je možný už len do konca mesiaca!

Lehota, do kedy je ešte možné využiť bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát, sa kráti! Posledný termín je 30. jún 2016.

18. 5. 2016

 Našli ste po vašom zosnulom bezcenné akcie ešte z čias privatizácie?

Ak o ne nemáte záujem, nemusíte otvárať dedičské konanie, ale priamo z účtu zosnulého ich môžete do konca júna 2016 previesť na štát.