Inštruktážne video k overeniu existencie účtu

Vážení klienti,

Pripravili sme pre vás inštruktážne video s postupom pri overení existencie účtu majiteľa prostredníctvom webovej stránky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Služba je k určená pre fyzické osoby, ktoré majú vedený účet majiteľa priamo v CDCP. Zadaním rodného čísla si fyzická osoba môže overiť, či má v CDCP vedený účet. Záporná odpoveď neznamená, že osoba nemá účet majiteľa, keďže účet majiteľa môže byť vedený aj u niektorého z účastníkov CDCP. To, aké cenné papiere majiteľ vlastní, zistí z výpisu z účtu.

Bezplatná služba overenia existencie účtu majiteľa cez webovú stránku CDCP je k dispozícii počas pracovných dní v časoch 05:00 – 18:00 hod. a 20:00 – 03:00 hod.