Kalendár a harmonogram

 

Dni, v ktorých je možné vyrovnanie DVP/FOP príkazov, elektronické a osobné podávanie požiadaviek na služby. The days, when DVP/FOP settlement instructions and electronically submitted service requests to IS CDCP will be processed

    Dni, v ktorých je možné vyrovnanie DVP/FOP príkazov a elektronické podávanie požiadaviek na služby do informačného systému CDCP sú 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. november, 24. december (sviatky a dni pracovného pokoja v SR). The days when DVP/FOP settlement instructions and electronically submitted service requests to IS CDCP will be processed (highlighted in yellow) are: 8. may, 5. july, 29. august, 1. november, 24. december (bank holidays in Slovak Republic))

   

 

   

Dni, v ktorých sa nevyrovnávajú príkazy a nespracovávajú elektronické požiadavky v informačnom systéme CDCP sú soboty a nedele (zvýraznené tmavošedou), Nový rok, 30. marec, 2. apríl, 1. máj, 25. december a 26. december (zvýraznené červenou farbou). CDCP´s closing days (during these days no settlement instructions or any electronically submitted service requests to IS CDCP will be processed) are Saturdays and Sundays (highlighted in dark-grey), New Year's Day, Good Friday (30. march), Easter Monday (2. april), 1.May, 25. and 26. December (highlighted in red).

 

 Kalendár prevádzkových dní CDCP v roku 2019
 Harmonogram prevádzkového dňa