Kontakty

Odbor Informačných povinností

Poskytovanie služieb pri plnení informačnej povinnosti pre oprávnené osoby uvedené v §110 zákona č. 566/2001 Z.z.

tel. 02/59395 –136,-156,-197,-205

e-mail: oip@cdcp.sk