Kontakty pre emitentov

 

   Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

   ul. 29. augusta, 814 80 Bratislava

   info@cdcp.sk 

   www.cdcp.sk

   Všeobecné info: 02/59395 -110, -111

   Podateľňa: 7.30 hod. – 15.30 hod.

 

Odbor Emisií: Tel. 02/59395 -119,-126,-139,-147,-148,-160
e-mail: registracia@cdcp.sk

Odbor obchodných služieb: len pre Zmenu akcionára v zozname akcionárov a Zmenu identifikačných údajov o akcionárovi – Tel. 02/5939 5939
e-mail: odos@cdcp.sk