Kontakty pre emitentov

 

   Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

   ul. 29. augusta, 814 80 Bratislava

   www.cdcp.sk

   Všeobecné info: 02/59395 -110, -111

   Podateľňa: 7.30 hod. – 15.30 hod.

———————-

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že pri návšteve prevádzkového pracoviska Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. je nutné dodržiavať hygienické opatrenia v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Zoznam konkrétnych hygienických opatrení je umiestnený pri vstupe na prevádzkové pracovisko.

———————-

Odbor Emisií: Tel. 02/59395 -119,-126,-127,-130,-139,-148,-160
e-mail: registracia@cdcp.sk

Odbor obchodných služieb: LEN vo veci:

–          informačných služieb pre emitenta zaknihovaných CP (výpis z registra emitenta, výpis údajov o emisii, zoznam majiteľov),

–          informačných služieb emitenta listinných akcií na meno (zoznam akcionárov listinných akcií na meno, výpis informácií o registrovaných emisiách listinných akcií na meno, výpis histórie akcionára listinných akcií na meno),

–          zápisu zmien v zozname akcionárov listinných akcií na meno (zmena osoby akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, zmena v registrácii akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno)

Tel. 02/5939 5939
e-mail: odos@cdcp.sk