Kontakty pre majiteľov CP

 

  Adresa:

   Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
   ul. 29. augusta 1/A
   814 80 Bratislava 

 

———————

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že pri návšteve prevádzkového pracoviska Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. je nutné dodržiavať hygienické opatrenia v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Zoznam konkrétnych hygienických opatrení je umiestnený pri vstupe na prevádzkové pracovisko.

———————-

Odbor Obchodných služieb

Informácie ohľadom fakturácie

Tel. 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

Vážení klienti, vzhľadom k negatívnym dopadom pandémie COVID-19 a z toho vyplývajúcim opatreniam, ktoré CDCP prijal, odporúčame aby ste CDCP kontaktovali najmä e-mailom na adresy, ktoré sú uvedené nižšie.

Poskytovanie služieb PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

Faxlink: 02/59395172, e-mail: odos@cdcp.sk

Poskytovanie služieb FYZICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: info@cdcp.sk