Kontakty pre majiteľov CP

 

  Adresa:

   Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
   ul. 29. augusta 1/A
   814 80 Bratislava 

 

 

 

Odbor Obchodných služieb

Informácie ohľadom fakturácie

Tel. 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

Poskytovanie služieb PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

Faxlink: 02/59395172, e-mail: odos@cdcp.sk

Poskytovanie služieb FYZICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: info@cdcp.sk