Adresa

 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

LEI kód pridelený CDCP SR, a.s.:  097900BEFH0000000217

E-mail: info@cdcp.sk

Nájdete nás aj na: