Odborné útvary

Informácie: 02/59395 110, -111

Sekretariát generálneho riaditeľa:

02/5296 5555,    02/5939 5104

————————————————————————

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že pri návšteve prevádzkového pracoviska Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. je nutné dodržiavať hygienické opatrenia v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Zoznam konkrétnych hygienických opatrení je umiestnený pri vstupe na prevádzkové pracovisko.

————————————————————————

Odbor obchodných služieb 

Informácie ohľadom fakturácie

Tel. 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: faktura@cdcp.sk  

Poskytovanie služieb PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

Faxlink: 02/59395172, e-mail: odos@cdcp.sk

Poskytovanie služieb FYZICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: info@cdcp.sk

————————————————————————

Odbor Emisií: 02/59395 119, -126, -139, -147, -148, -160

e-mail: registracia@cdcp.sk, pre LEI kódy e-mail: lei@cdcp.sk

—————————————————————————————————–

Odbor Informačných povinností: 02/59395 136, -197, -205, -156 , e-mail: oip@cdcp.sk

—————————————————————————————————–

Sťažnosti a námietky, e-mail: podanie@cdcp.sk

—————————————————————————————————–

Kontakt pre média: 02/59395 125, e-mail: pr@cdcp.sk