Odborné útvary

 

Informácie: 02/59395 110, -111

Sekretariát generálneho riaditeľa: 02/5296 5555, 02/5939 5104

————————————————————————

OTVORENIE PREVÁDZKOVÉHO PRACOVISKA 

Vážení klienti,

týmto Vám oznamujeme, že v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) s účinnosťou odo dňa 20.05.2020 umožní klientom vstup na prevádzkové pracovisko v rámci otváracích hodín len za splnenie nasledujúcich hygienických opatrení:


a)    na prevádzkovom pracovisku sa v jednom okamihu môžu nachádzať maximálne 3 klienti,
b)    klient musí mať prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúško, šál, šatka atď.),
c)    pri vchode na prevádzkové pracovisko si klient musí aplikovať dezinfekciu na ruky,
d)    klienti musia zachovávať odstupy osôb minimálne 2,0 m.
 


————————————————————————

Odbor obchodných služieb 

Informácie ohľadom fakturácie

Tel. 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: faktura@cdcp.sk  

Poskytovanie služieb PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

Faxlink: 02/59395172, e-mail: odos@cdcp.sk

Poskytovanie služieb FYZICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: info@cdcp.sk

————————————————————————

Odbor Emisií: 02/59395 119, -126, -139, -147, -148, -160

e-mail: registracia@cdcp.sk, pre LEI kódy e-mail: lei@cdcp.sk

—————————————————————————————————–

Odbor Informačných povinností: 02/59395 136, -197, -205, -156 , e-mail: oip@cdcp.sk

—————————————————————————————————–

Sťažnosti a námietky, e-mail: podanie@cdcp.sk

—————————————————————————————————–

Kontakt pre média: 02/59395 125, e-mail: pr@cdcp.sk