Otváracie hodiny

Otváracie hodiny klientského centra

  pondelok – piatok  9.00 – 15.00

  Otváracie hodiny podateľne

  pondelok – piatok  7.30 – 15.30

 !!! UPOZORNENIE !!!

Vážení klienti,

týmto Vám oznamujeme, že v zmysle uznesenia Vlády SR č. 808  zo dňa 31.12.2020 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77 zo dňa 31.12.2020 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) s účinnosťou odo dňa 01.01.2021 uzatvára pre verejnosť svoje prevádzkové pracoviská, t. j. od tohto dňa CDCP neposkytuje služby za osobnej prítomnosti klientov.

CDCP bude naďalej poskytovať služby klientom prostredníctvom pošty.

V prípade potreby kontaktujte (telefonicky/e-mailom) jednotlivé odborné útvary CDCP: https://www.cdcp.sk/kontakty/odborne-utvary/

———————

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že pri návšteve prevádzkového pracoviska Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. je nutné dodržiavať hygienické opatrenia v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Zoznam konkrétnych hygienických opatrení je umiestnený pri vstupe na prevádzkové pracovisko.

———————-