Otváracie hodiny

Otváracie hodiny klientského centra

  pondelok – piatok 

9.00 – 15.00

  Otváracie hodiny podateľne

  pondelok – piatok  7.30 – 15.30

 

Vážení klienti,

v nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 253/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len Vyhláška UVZSR č. 253/2021) si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 18.10.2021 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP*

Klienti, vstupujúci do budovy CDCP a nachádzajúci sa v priestoroch CDCP, majú povinnosť dodržiavať opatrenia podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 253/2021:

  • musia mať prekryté horné dýchacie cesty (podľa vlastného výberu napr. rúško, šál, šatka alebo respirátor),
  • pri vstupe do prevádzky si aplikujú dezinfekciu na ruky,
  • v priestoroch expozitúry sa môžu v jednom okamihu zdržiavať max. 2 klienti a na recepcii budovy CDCP ďalší 2 klienti čakajúci na vybavenie,
  • zachovávať odstupy minimálne 2 m od iných klientov stojacich v radoch (uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov).

Pozn.: Celé znenie Vyhlášky je k dispozícií k nahliadnutiu na recepcii CDCP.

*OTP – osoby v režime plne očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 253/2021