Dokumenty LEI

Dokument/Formulár
 Obchodné podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI  účinné od 28.9.2020
 Obchodné podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI  účinné do 27.9.2020
 Obchodné podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI  účinné do 24.5.2018
 Formulár na námietky v súvislosti s prenosom LEI z CDCP do evidencie inej LOU
 Čestné vyhlásenie
 Vzor plnej moci pre splnomocnenca fyzickú osobu
 Vzor plnej moci pre splnomocnenca právnickú osobu 
 Formulár na podnety súvisiace s overením referenčných údajov – výzva