Kontakty LEI

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
(služby súvisiace s LEI)
Tel.: +421 2 59395 147
Tel.: +421 2 59395 160
Tel.: +421 2 59395 127
e-mail: lei@cdcp.sk