Poplatky

Názov služby Kód služby Cena v € (bez DPH)
Jednorazový poplatok za pridelenie kódu LEI* CD – 9001 70,00
Vedenie (obnovenie) údajov o subjekte v evidencii kódov LEI za rok** CD – 9002 45,00
Zmena údajov o subjekte v evidencii kódov LEI v priebehu roka     bez poplatku

* V cene je zahrnutý poplatok za prvý rok vedenia údajov o subjekte v evidencii kódov LEI

** V prípade presunu/transferu údajov o subjekte z evidencie kódov LEI, k inému lokálnemu operátorovi (LOU) zaplatený poplatok za vedenie nebude vrátený.