Majiteľ listinných akcií na meno

Výpis akcionára zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno

Akcionár emitenta listinných akcií na meno, ktorému CDCP vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno, môže CDCP požiadať o výpis akcionára zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka prostredníctvom riadne vyplneného formulára E15 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Tento výpis môže slúžiť aj ako potvrdenie o tom, že klient nie v CDCP evidovaný ako akcionár v žiadnom zo zoznamov akcionárov listinných akcií na meno vedených v CDCP.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Výpis akcionára zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov