Výpis z účtu

1. Na zaslanom výpise z účtu je uvedený dátum 31.12.2020. Čo to znamená?

Výpis z účtu majiteľa, ktorý CDCP SR, a.s. po skončení kalendárneho roka zasiela spolu s faktúrou za vedenie účtu majiteľa je vyhotovený k 31.12. daného kalendárneho roka, za ktorý CDCP SR, a.s. fakturuje poplatok. Na výpise z účtu, ktorý vám bol zaslaný spolu s faktúrou za vedenie účtu majiteľa za rok 2020 je uvedený stav na účte majiteľa. Stav ku koncu roka je možné nájsť aj na podrobnom mesačnom výpise, kde je uvedený stav ku koncu každého mesiaca v kalendárnom roku, za ktorý CDCP SR, a.s. v súlade so svojím cenníkom fakturuje poplatok za vedenie účtu.

2. Na výpise z účtu nemám žiadne údaje o cenných papieroch ale len vetu " Účet bol zrušený k dátumu………"

Výpis z účtu majiteľa bol spracovaný k 31.12.2020 a uvedená veta Vás informuje o skutočnosti, že Váš účet majiteľa bol k dátumu uvedenom na výpise z účtu majiteľa zrušený.